W związku z realizacją projektu o nazwie „Budowa światłowodowej infrastruktury dostępu do Internetu na obszarze gminy Goleniów" , który otrzymał dofinansowanie w ramach Działania 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – zwracam się z prośbą o złożenie oferty, w odpowiedzi na poniższe zapytania:

  • Zapytanie ofertowe z dnia 3.11.2014r - Projekt budowlany i wykonawczy [PDF] i [ZIP]
    • 29.11.2014r - Wyłonienie zwycięzcy zapytania ofertowego [ZIP]
  • Zapytanie ofertowe z dnia 01.12.2013r - Projekt budowlany i wykonawczy [PDF] i [ZIP]
    • 16.12.2013r - Wyłonienie zwycięzcy zapytania ofertowego [ZIP]