Test prędkości

Aplikacja do testowania prędkości usługi
Ważne: Należy testować przy pomocy bezpośredniego połączenia kablowego z routerem.